Floskuloid

Web o tom, jak vás a vaše děti mohou ohrožovat digitální média při jejich nadužívání!

O projektu

Gary Turk:

Mám 422 přátel, ale přesto jsem sám. Každý den s nimi hovořím, ale přesto mě žádný nezná.

Manfred Spitzer:

Nadměrné užívání digitálních médií způsobuje digitální demenci!

V dřívějších válečných konfliktech se výcvik rekrutů potýkal s jedním problémem. Vojáci měli zpočátku zábrany vystřelit na svého protivníka. Po druhé světové válce se tedy začalo využívat terčů, které mnohem více připomínali lidské postavy. Problém tím byl vyřešen. Dnes d...
Celý článek
Dotazník je pro rodiče a týká se připravovaného programu vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti na internetu. Program připravuji ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5. Pokud vás problematika nadužívání digitálních médií zaujala, tak na stránkách Flosku...
Celý článek
Dokument “Děti online” (52min) tvoří tři medailonky dětí, kterým do života zcela nesmazatelně vstoupil internet. Rodičům může pomoci se seznámit s příběhy dětí a jejich vztahem k internetu a digitálním médiím. Popisuje tak životy nové generace “digitální...
Celý článek

O projektu

 

 

 

Floskulouid

Floskulouid

Takzvaný „screen time“, tedy čas, který děti tráví nad jedním nebo více displeji, jim zabírá stále více volného času. Například v Německu je to u žáků devátých tříd až 7,5 hodiny každý den! Tyto trendy se postupně mohou začít projevovat, a pravděpodobně se projevují, i u nás. Ozývají se přitom hlasy ze strany neurologů, psychologů, sociologů a zástupců dalších vědeckých profesí, že toto nadměrné využívání ICT, tedy informačních a komunikačních technologií, nemusí přinášet jen pozitivní externality. Tento projekt pojednává o této problematice.

(Pokračování textu…)
Marek Mozola

Marek Mozola

Zajímám se o média, tedy sdělovací prostředky, ale i internet a přístroje určené k jeho konzumaci. Rád bych pomohl v šíření osvěty o tom jak tato média fungují a jak mohou ovlivňovat naše životy a to formou školení, ale i článků na těchto stránkách.
Ve svém profesním životě se zabývám vzděláváním, organizováním školení a pomáhám firmám vytvářet programy pro komunikaci zejména s dětmi. Spolupracuji na realizaci celorepublikového programu zaměřeného na propagaci třídění odpadu. Pro Letiště Václava Havla jsem vytvořil a realizuji program environmentální výchovy, který letišti pomáhá v komunikaci s obyvateli přilehlých aglomerací. S Botanickou zahradou hlavního města Prahy jsem spolupracoval při tvorbě marketingové strategie u jednoho z jejich projektů. V roce 2018 jsem dokončil studium na Vysoké škole finanční a správní, kde jsem studoval marketingovou komunikaci. Právě zde jsem se začal zajímat o sociologii a problematiku využívání digitálních médií.