digitální gramotnost nebo digitální demence?

Jak na dotazník “Děti a digitální média”

Vážení kolegové, učitelé ze základních škol,

rád bych Vás touto cestou požádal o laskavost. Jistě i Vás bude zajímat, jak Vaši žáci ve svém volném čase využívají digitální média a jak jsou na tom v tomto ohledu děti v České republice obecně. Prosím tedy o Vaše zapojení do jednoduchého výzkumu, který se týká dětí středního školního věku. Ve Vaší snaze bych Vás rád motivoval i tím, že prvním 10 učitelům, kteří mi zašlou řádně vyplněný dotazník pošlu zpět s poděkováním i drobnou pozornost. Z celkového souboru došlých odpovědí pak vylosujeme 3 třídy, které odměním balíčkem školních pomůcek.

Na půdě Vysoké školy finanční a správní se věnuji problematice trávení volného času dětmi ve věku 9-12 let. Zejména pak otázkám, kolik tohoto času věnují fenoménům, jako jsou počítačové hry, sociální sítě a jim podobné způsoby zábavy spojené s počítači a dalšími digitálními zařízeními.

Takzvaný „screen time“, tedy čas, který děti tráví nad jedním nebo více displeji, jim totiž zabírá stále více volného času. Například v Německu je to u žáků devátých tříd až 7,5 hodiny každý den! Tyto trendy se postupně mohou začít projevovat, a pravděpodobně se i v menší víře projevují, i v naší zemi. Ozývají se přitom hlasy ze strany neurologů, psychologů, sociologů a zástupců dalších vědeckých profesí, že toto nadměrné využívání ICT, tedy informačních a komunikačních technologií, nemusí přinášet jen pozitivní externality.

Chtěl bych Vás tedy touto cestou požádat o laskavost a vyplnění přiloženého dotazníku. Níže uvádím heslovitě pokyny k vyplnění. Snad se mi podaří zodpovědět všechny možné otázky. Celý výzkum jsem se snažili koncipovat tak, aby nijak nezasahoval do soukromí dětí. Je zcela anonymní. I to je důvod, proč o jeho vyplnění žádám Vás.

Postup vyplňování dotazníku:

  • Dotazník je vyplňován při skupinovém rozhovoru s dětmi.
  • Dotazování se účastní vždy skupina o velikosti zhruba 15–30 žáků. Tedy cca jedné třídy. (Velikost skupiny není až tak zásadní. Mělo by se však vždy jednat o děti z jednoho ročníku)
  • Dotazník je určen jen pro děti z 3, 4, 5 a 6 ročníku základních škol. Ostatní se neúčastní.
  • Není nutné vždy zahrnout celou třídu. Ve škole se nemusí nutně zúčastnit všechny odpovídající třídy, ale je to vítáno.
  • Jeden dotazník (jeden list) se vyplňuje s jednou třídou.
  • Rozhovor s třídou vede učitel a pokládá dětem otázky, tak jak jsou v dotazníku.
  • Otázky jsou uzavřené a děti odpovídají ANO/NE, nebo se přihlásí k jedné z variant. Do políčka se pak zaznamená počet kladných odpovědí, které spočítá učitel, nebo jeho pověřený asistent. (například z řad dětí)
  • Každé dítě by si mělo vybrat u otázky jen jednu odpověď, která pro něj platí nejvíce, případně se jev u něj objevuje nejčastěji.
  • U otázek 3, 7, 8 mohou děti volit více odpovědí.
  • Během vyplňování, prosím, děti neovlivňujte například hodnocením vybraných variant. Vše případně prodiskutujte až po vyplnění dotazníku.

 

Vyplněné dotazníky mi můžete zaslat nejlépe e-mailem na adresu marek@mozola.cz do 18.4.2018

Dotazník Děti a digitální media ve verzi .docx

Dotazník Děti a digitální media ve verzi .pdf

Dotazník VZOR