digitální gramotnost nebo digitální demence?

Co je to Marketingový mix

Pokud se zabýváte marketingem, je tento mix něco, co vás zajisté neminulo. Pojem marketingový mix zná, nebo měl by znát nejen marketingový pracovník, ale i každý drobný podnikatel. Pojďme se tedy na pojem marketingový mix podívat podrobněji.

Pokud se vás dnes někdo zeptá, o čem je vlastně marketing, tak tou nejzákladnější věcí, je marketingový mix. U každé služby a výrobku by totiž jeho producent měl zvážit a promyslet následující hlediska, která marketingový mix utváří. Zanedbáním jakéhokoliv z nich by mohlo vést k fatálnímu selhání na trhu a pokud budete mít minimálně rozmyšleno, co mix zahrnuje, je zase o něco méně věcí, které vás v budoucnu mohou zaskočit.

Důležitost marketingového mixu vlastně potvrzují i klasičtí autoři, kteří o propagaci a marketingu napsali tlusté knihy. Například Patrick de Pelsmacker o mixu píše hned v úvodu své knihy Marketingová komunikace a pokud se podívám třeba do knihy Jany Přikrylové a Hany Jahodové – Moderní marketingová komunikace, tak tam se tomuto tématu věnují hned v úvodní kapitole. Koncept marketingového mixu přitom představil Jerry McCarthy ve svém díle Marketing a následně zpopularizoval Philip Kotler.

Jak tedy marketingový mix funguje? Jedná se vlastně o politiku firmy rozdělenou do 4 základních větví:

  1. Produkt – jedná se o samotný výrobek nebo službu, kterou se chystáme na trhu nabízet. Začínající podnikatel by si zde měl rozmyslet o jaký produkt se tedy bude jednat, jakou potřebu zákazníka bude uspokojovat a jakým způsobem. Jak bude produkt zabalený, jak bude kvalitní a jaké ho nabídne množství v jednom balení. Proč by si měl zákazník zrovna jeho produkt koupit.
  2. Place – místo, kde bude produkt nabízen. Bude k dostání jen na jednom místě, ve vašem krámku? Nebo k obchůdku přidáte i eshop? Vytvoříte produkt, který budou prodávat nebo nabízet další subjekty? Jak vlastně budu produkt dostávat k zákazníkovi?
  3. Price – cena je velmi důležitá, vychází z nákladů, cen konkurence, nebo je produkt tak jedinečný, že může být cena nadsazená? Budete se snažit být co nejlevnější, nebo nabídnete něco více než konkurence?
  4. Promotion – v tomto případě se jedná o propagaci. Je tvořena takzvaným komunikačním mixem. O tom si můžeme podrobněji napsat někdy příště. Jedná se totiž o kapitolu samostatnou a poměrně rozsáhlou. Propagace je totiž velmi důležitá pro všechny formy podnikání. Však také Henry Ford, průkopník automobilového průmyslu prohlásil:

Marketingový mix tedy tvoří 4 základní prvky. V literatuře je označujeme jako 4P podle jejich názvů, které pochází z angličtiny.

Jak jsem již uvedl v infografice, je tento koncept někdy doplněn o další “P”

  • People – to jsou lidé. Jimi jsou myšleni vaši zaměstnanci, spolupracovníci, dodavatelé. Obrázek firmy totiž nevytváří jen vrcholový management, ale i vrátný, který koneckonců bývá první osobou, kterou váš zákazník při návštěvě firmy potká. Chování a vzhled těchto osob dotváří image každé firmy.
  • Process – procesy jak produkt vytváříte nebo jak zacházíte se svými lidmi o firmě také mnohé prozradí. Například je zde otázka, zda jsou procesy šetrné k životnímu prostředí.
  • Physical evidence – jedná se o něco hmatatelného. Zamyslete se třeba jaké propagační materiály dostane zákazník do ruky, jak vypadá vstupenka, slevový kupon nebo třeba oblečení prodavače.
  • Physical presence – jak opticky působí váš obchod nebo firma a co webové stránky?

Možná, že narazíte i na další P, ale jejich důležitost je již méně důležitá, nebo jsou součástí výše uvedených.

Na co pamatovat? Marketingový mix není něco, co by stačilo k vašemu úspěchu samo o sobě. Jedná se pouze o pomůcku, která zdaleka nepostihuje všechny aspekty nutné pro vypuštění nového výrobku nebo start podnikání. Navíc marketing, jako takový, je hlavně o kreativitě a proto by nebylo dobré se schématičností marketingového mixu nechat nějak zásadně svazovat.

V infografice můžete najít i další koncepty. Přináší pohled na stejnou problematiku z dalších úhlů. Nejdůležitější je koncept 4C, který na mix přináší pohled zákazníka a pokud bych měl opět citovat Henryho Forda:

Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.” 

Paralelně tedy budeme chtít vědět, jaké potřeby zákazníka produkt uspokojí, jak je produkt pro klienta dostupný, zda cena je odpovídající, případně jak s dotyčným jako dodavatel komunikujete.

Představte si, že jste svým vlastním zákazníkem!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *