Digitální média

Domů / Archive by category "Digitální média" (Page 2)

Web o tom, jak vás a vaše děti mohou digitální média ohrožovat při jejich nadužívání.

Obezita a digitální média

Obezita a digitální média

Obezita patří podle WHO mezi 10 nejzávažnějších zdravotních problémů současné společnosti.  Její fyziologickou příčinou je nadměrný nárůst tukové tkáně, jejíž množství v těle je v současné době měřitelné za pomoci přístrojů. Problémy, které mohou digitální média způsobovat, nebo k nim nějakým způsobem přispívají lze rozdělit na fyziologické, psychologické a ty které se nějak projevují v rovině sociologie…

Pokračování